Quản trị văn phòng
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Mục tiêu chung: Ngành học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên môn và những kiến thức nghiệp vụ đểcó thểquản trị, điều hành các công việc tại văn phòng của các cơquan nhà nước, các UBND tỉnh, thành phốvà các cấp quận (huyện), phường (xã); văn phòng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc làm công tác văn phòng trong các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương.
- Mục tiêu cụ thể:
* Kiến thức:
+ Kiến thức chung: Những nguyên lý cơbản của chủnghĩa Mác-Lênin; Tưtưởng HồChí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Kiến thức chuyên ngành:
Có kiến thức vềquản trịhọc, quản trịhành chính văn phòng, quản trịnguồn nhân lực, tổ chức điều hành hoạt động của các công sở, tâm lý học quản lý, quản lý dự án, nói trước công chúng, quan hệ công chúng (PR).
Có kiến thức về hệ thống văn bản quản lý Nhà nước, kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản hành chính thông thường, thư tín thương mại.
Có kiến thức về công tác văn thư theo quy định của chính phủ và pháp lệnh lưu trữ quốc gia.
Có kiến thức cơ sở ngành về pháp luật: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Hành chính công, Luật kinh doanh, Luật lao động.
* Yêu cầu về kỹ năng:
Có kỹnăng gõ bàn phím đúng quy định; sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như Word, Excel, Powerpoint; các phần mềm quản lý văn bản.
Có kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản trên máy tính nhanh, đẹp đúng quy định của Nhà nước. Có kỹ năng soạn thảo thư tín thương mại.
Có kỹ năng tổ chức và điều hành hoạt động của các công sở, doanh nghiệp.
Có kỹ năng quản lý văn bản, tài liệu theo quy định.
Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Có kỹ năng cần thiết cho một nhà quản trị hành chính văn phòng như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thương lượng, kỹ năng thuyết trình.
* Yêu cầu về thái độ:
Có tư cách, phẩm chất tốt, có ý thức chấp hành quy định, pháp luật của Nhà nước.
Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỉ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao.
Có ý thức trong việc giữ gìn mối quan hệ với các cấp lãnh đạo, bảo vệ uy tín lãnh đạo.
Ân cần, tôn trọng nhân dân, khách hàng; tạo niềm tin cho các đối tác.
* Vị trí và khả năng việc làm sau khi tốt nghiệp:
Nhân viên văn thư, lưu trữ, hành chính văn phòng tại các cơ quan, doanh nghiệp.
Nhân viên văn phòng, thư ký văn phòng của các phòng, ban tại các cơ quan, doanh nghiệp.
Nhà quản trị hành chính văn phòng, thư ký văn phòng tổng hợp tại các cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp.
* Trình độ ngoại ngữ, tin học
Tin học: Tương đương tin học trình độ A; Ứng dụng phần mềm trong quản lý văn thư– lưu trữ trong văn phòng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh có trình độ tương đương B hoặc TOEIC 300 - 350.
Có kiến thức cơbản về tiếng Anh chuyên ngành dành cho quản trị văn phòng
2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm
3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 113 tín chỉ
4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
Theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. THANG ĐIỂM:
Theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, ban hành kèm theo Quy ết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Chương trình giáo dục Cử Nhân ngành Quản trị văn phòng hệ cao đẳng được thiết kế theo hướng ứng dụng, tinh giản lí thuyết, tăng cường nghiệp vụ chuyên môn và kĩ năng thực hành các nghiệp vụ của nhân viên văn phòng, tăng cường việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Các học phần được bố trí hợp lý, cân đối giữa những học phần cần học trước để hỗ trợ các học phần học sau. Các học phần kiến thức giáo dục đại cương và các môn cơ sở của ngành cần tập trung vào năm thứ nhất và năm thứ hai. Thực tập Nghiệp vụ hành chính văn phòng được bố trí vào năm thứ 1, thực tập Nghiệp vụ thư ký văn phòng được bốtrí vào năm thứ2. Năm cuối cần tập trung các môn chuyên sâu và thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp.

- Quản trị văn phòng

 • Mã ngành: C340406
 • Tên ngành: - Quản trị văn phòng
 • Mức học phí: Chưa cập nhật
 • Loại hình: Chương trình trong nước
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng
 • Địa điểm học
  • Trụ sở chính - 273 An Dương Vương - Phường 3 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh
 • Brochure: Download
 • Tuyển sinh:
   Khối C , Khối D1
  Điểm trúng tuyển
  • Khối C
   • 2012: 11.5 điểm
   • 2013: 13 điểm
  • Khối D1
   • 2012: 10.5 điểm
   • 2013: 13 điểm

Gửi câu hỏi về ngành "- Quản trị văn phòng"

Thông tin trường

Đại học Sài Gòn - SGD
Đại học Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTT ngày 25/04/07 của Thủ tướng Chính Phủ N...
 • Trụ sở chính: 273 An Dương Vương - Phường 3 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh - Tel: (08)38.305568

Gửi câu hỏi về ngành này

Chương trình khung

Thông tin - Thư viện