Thông tin trường

Đại học Sài Gòn - SGD
Đại học Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTT ngày 25/04/07 của Thủ tướng Chính Phủ N...
  • Trụ sở chính: 273 An Dương Vương - Phường 3 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh - Tel: (08)38.305568

Gửi câu hỏi cho trường