Công tác xã hội - Đại học

Thông tin ngành học


Tên ngành Công tác xã hội
Hệ đào tạo Đại học
Mô hình đào tạo Chương trình trong nước
Mức học phí Chưa cập nhật
Khối thi
  • Khối C
  • Khối D1
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM
  • Address: 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. HCM
  • Phone: 38293828
  • Email: phongdaotao@hcmussh.edu.vn

Điểm thi

Khối thi 2014 2013 2012
Khối C 18 16 16.5
Khối D1 17.5 16 15.5