Công tác xã hội - Đại học

Thông tin ngành học


Tên ngành Công tác xã hội
Mã ngành D760101
Hệ đào tạo Đại học
Mô hình đào tạo Chương trình trong nước
Mức học phí Chưa cập nhật
Khối thi
 • Khối C
 • Khối D1
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM
 • Address: 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. HCM
 • Phone: 38293828
 • Email: phongdaotao@hcmussh.edu.vn

Điểm thi

Khối thi 2014 2013 2012
Khối C 18 16 16.5
Khối D1 17.5 16 15.5

Giới thiệu


Cử nhân ngành Công tác xã hội, chương trình giáo dục Công tác xã hội được trang bị có hệ thống các khối phải nắm vững các kiến thức sau một cách có hệ thống:các kiến thức đại cương thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, khoa học nhân văn,các kiến thức thuộc khối ngành Khoa học xã hội và hành vi và khối ngành Phục vụ xã hội.
Trình độ kiến thức

Cử nhân ngành Công tác xã hội, chương trình giáo dục Công tác xã hội được trang bị có hệ thống các khối phải nắm vững các kiến thức sau một cách có hệ thống:

 • Kiến thức tổng quát: các kiến thức đại cương thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, khoa học nhân văn.
 • Kiến thức cơ bản: các kiến thức thuộc khối ngành Khoa học xã hội và hành vi và khối ngành Phục vụ xã hội.
 • Kiến thức chuyên ngành/chuyên sâu: Công tác xã hội đại cương, Công tác xã hội với cá nhân và nhóm, An sinh xã hội; Phát triển cộng đồng; Công tác xã hội với trẻ em, người già, người tàn tật, nhóm dễ bị tổn thương, sức khỏe cộng đồng.
 • Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng và các kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội phục vụ cho hoạt động Công tác xã hội.
Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành

Cử nhân ngành Công tác xã hội, chương trình giáo dục Công tác xã hội được trang bị các kỹ năng thực hành và có thể áp dụng có hiệu quả trên thực tế.

 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng giải quyết xung đột;
 • Kỹ năng tham vấn;
 • Kỹ năng ra quyết định;
 • Kỹ năng tạo nguồn lực;
 • Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án liên quan đến ngành Công tác xã hội.
Phẩm chất nhân văn

Các cử nhân ngành Công tác xã hội phải là những con người, chương trình giáo dục Công tác xã hội được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:.

 • Chấp nhận thân chủ;
 • Thực hiện tốt các quy định về đạo đức của ngành Công tác xã hội.
 • Ý thức phục vụ cộng đồng;
 • Bản lĩnh, tự tin, độc lập, sáng tạo;
 • Trung thực, giản dị;
Vị trí việc làm và Cơ hội học lên trình độ cao hơn

Cử nhân ngành Công tác xã hội phải là những con người, chương trình giáo dục Công tác xã hội có thể làm cán sự xã hội như: Nhân viên xã hội tại các cơ sở xã hội điều phối viên chương trình, dự án; lãnh đạo và chuyên viên tại các trung tâm, nhà mở…; các dịch vụ xã hội: tư vấn, kiểm huấn; làm việc tại các cơ quan, đoàn thể, lĩnh vực công tác như NGOs trong và ngoài nước; các công ty, xí nghiệp, bệnh viện; ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Công đoàn, các cơ quan bảo vệ pháp luật; giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng về các ngành/chuyên ngành: Công tác xã hội, Xã hội học,…; các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; các trung tâm đào tạo, kiểm huấn Công tác xã hội.

Cử nhân ngành Công tác xã hội phải là những con người, chương trình giáo dục Công tác xã hội có thể học lên bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ các chuyên ngành Xã hội học hoặc các chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi. Việc tìm kiếm học bổng sau đại học và cơ hội tu nghiệp ở nước ngoài đối với ngành Công tác xã hội là rất thuận lợi vì đây là một ngành đang được nhiều nước trên thế giới quan tâm bởi tính chất phục vụ cộng đồng của nó.