Điều dưỡng - Liên thông đại học VHVL từ cao đẳng

Thông tin ngành học


Tên ngành Điều dưỡng
Mã ngành NA
Hệ đào tạo Liên thông đại học VHVL từ cao đẳng
Mô hình đào tạo Chương trình trong nước
Mức học phí Chưa cập nhật
Khối thi
  • Bài thi riêng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
  • Address: Số 257 Hàn Thuyên, TP. Nam Định, Nam Định
  • Phone: (0350)3649.666
  • Email: dieuduong@ndun.edu.vn

Điểm thi

Khối thi
Bài thi riêng