Liên thông đại học VHVL từ cao đẳng

Ngành Sư phạm Toán
Mã ngành NA
Khối thi Bài thi riêng
Ngành Sư phạm Vật lý
Mã ngành NA
Khối thi Bài thi riêng
Ngành Sư phạm Hóa học
Mã ngành NA
Khối thi Bài thi riêng
Ngành Sư phạm Sinh học
Mã ngành NA
Khối thi Bài thi riêng
Ngành Sư phạm Ngữ văn
Mã ngành NA
Khối thi Bài thi riêng
Ngành Sư phạm Lịch sử
Mã ngành NA
Khối thi Bài thi riêng
Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Mã ngành NA
Khối thi Bài thi riêng
Ngành Giáo dục Mầm non
Mã ngành NA
Khối thi Bài thi riêng
Ngành Giáo dục Tiểu học
Mã ngành NA
Khối thi Bài thi riêng
Ngành Kế toán
Mã ngành NA
Khối thi Bài thi riêng
Ngành Quản trị kinh doanh
Mã ngành NA
Khối thi Bài thi riêng

Thông tin trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI - DNU
trường Đại học Đồng Nai đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; nghiên cứu, triển khai v...
  • Cơ sở chính: Số 4 Lê Qúy Đôn, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Tel: 061.3824662

Gửi câu hỏi cho trường