Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương
Giới thiệu
 • 30/4/1977 Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ ở Phía Nam - tiền thân của Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương được thành lập theo Quyết định số 95/BT ngày 03/5/1977 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng – nay là Thủ tướng Chính phủ.
 • Năm 1992 Trường được chính thức thành lập với tên gọi là Trường Trung học Văn thư - Lưu trữ II (theo Quyết định số 01/QĐ-CLTNN ngày 08/01/1992 của Cục trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước)
 • Năm 1996 được đổi tên thành Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ văn phòng II (Quyết định số 72/TCCP-TC ngày 25/4/1996 của Bộ trưởng - Trưởng Ban tổ chức-Cán bộ Chính phủ)
 • Ngày 01/10/2003 được đổi tên thành Trường Trung học Văn thư Lưu trữ Trung ương II (Theo Quyết định số 65/2003/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội vụ)
 • Ngày 18/01/2010 được đổi tên thành Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương (theo Quyết định số 47/QĐ-BNV ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
1.Vị trí và chức năng
Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp và các trình độ thấp hơn, đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội về văn thư, lưu trữ, hành chính văn phòng và một số các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật và quy định của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.
Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2.Nhiệm vụ và quyền hạn
Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 1. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý học sinhvà các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.
 2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình của các ngành đào tạo trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ phù hợp với ngành nghề đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức quản lý bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.
 5. Đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giám sát và kiểm định chất lượng giáo dục.
 6. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế; vay tín dụng; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.
 7. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.
 8. Sử dụng nguồn thu của Trường để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Trường theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
 9. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo dục; tổ chức cho công chức, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.
 10. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn lực cho trường.
 11. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học của nước ngoài theo quy định.
 12. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục trưởng giao.

Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương

 • Tên trường: Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương
 • Website: www.truongvtlt.edu.vn
 • Email: pdt@truongvtlt.edu.vn
Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp và các trình độ thấp hơn, đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội về văn thư, lưu trữ, hành chính văn phòng và một số các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật và quy định của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Gửi câu hỏi đến "Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương"

Thông tin trường

Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương - NV1A
Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương là tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nư...
 • Cơ sở chính: Số 17 Lê Đức Thọ, Phường 17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tel: (08) 3 895.2372

Gửi câu hỏi cho trường