Trường Cao đẳng nghề Việt Xô Số 1

Thông tin trường


Trường Cao Đẳng nghề Việt Xô Số 1 trực thuộc Bộ xây dựng Việt Nam. Được đổi tên từ Trường cao đẳng nghề cơ giới cơ khí xây dựng số 1thành lập theo quyết định số 1992/QĐ-BLĐTB&XH ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật Cơ giới Cơ khí Xây dựng VIỆT XÔ SỐ 1 - Tiền thân là Trường CN Xây dựng Số 1


Tên trường Trường Cao đẳng nghề Việt Xô Số 1
Loại hình Trường cao đẳng nghề
Hình thức sở hữu Công lập

Giới thiệu trường


Trường Cao đẳng nghề Việt Xô Số 1
Giới thiệu
Trường Cao Đẳng nghề Việt Xô Số 1 trực thuộc Bộ xây dựng Việt Nam. Được đổi tên từ Trường cao đẳng nghề cơ giới cơ khí xây dựng số 1thành lập theo quyết định số 1992/QĐ-BLĐTB&XH ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật Cơ giới Cơ khí Xây dựng VIỆT XÔ SỐ 1 - Tiền thân là Trường CN Xây dựng Số 1.
-Trường là 1 trong những công trình viện trợ đồng bộ của Liên Xô giúp Việt Nam trong những năm của thập kỷ 70, nhằm giúp Việt Nam đào tạo lực lượng công nhân kỹ thuật chuyên ngành cơ giới, cơ khí xây dựng, phục vụ cho nhu cầu xây dựng đất nước.
-Trường được thiết kế theo tiêu chuẩn Trường dạy nghề của Liên Xô. Khởi công xây dựng năm 1974, hoàn thành năm 1978, chính thức đưa vào khai thác, sử dụng từ tháng 9/1977.
Thời gian qua Trường được chính phủ Việt Nam phê duyệt dự án “Giáo dục kỹ thuật dạy nghề” đầu tư các trang thiết bị dạy học tiến tiến của Cộng hoà Pháp, Nhật Bản…
*Mục tiêu chung của nhà trường được xác định trong Đề án nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường là: Đào tạo lao động kỹ thuật ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề với các chuyên ngành cơ giới, cơ khí xây dựng, nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.
Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, ngành, khu vực trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với những kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức cần thiết để tiến thân lập nghiệp, phấn đấu trở thành trường cao đẳng nghề chuẩn quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá ; phát triển thương hiệu nhà trường rộng rãi trong cả nước, trong khu vực và quốc tế.
-Trường liên kết đào tạo với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đào tạo: Kỹ sư công trình; Đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học, liên kết với Trường Đại học Điện lực mở các lớp Hệ thống điện, Kế toán, Công nghệ thông tin.
-Liên kết với các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề mở các lớp Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề chính quy.
*Ngoài ra nhà Trường còn: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào quá trình đào tạo nghề và lao động sản xuất.
Liên kết với các tổ chức kinh tế giáo dục, khoa học trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghề. Tham gia phổ cập nghề cho người lao động, phối hợp làm công tác giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở và phổ thông trung học.
Tư vấn giới thiệu nghề, việc làm cho HSSV.
Thực hiện giáo dục định hướng, dạy ngoại ngữ cho lao động xuất khẩu.